1/24/2017

Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου (ΠΦΚ)

Το Πανσυνδικαλιστικό Φόρουμ Κύπρου (ΠΦΚ) αποτελείται από 18 ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Αναλυτικότερα οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που απαρτίζουν το ΠΦΚ είναι:

 • ΠΑΣΥΔΥ
 • ΣΕΚ
 • ΠΕΟ
 • ΠΟΕΔ
 • ΟΕΛΜΕΚ
 • ΟΛΤΕΚ
 • ΕΣΚ
 • ΠΟΑΣ
 • ΔΕΟΚ
 • ΕΤΥΚ
 • KTAMS
 • TURK-SEN
 • DEV-İŞ
 • KTOS
 • KTOEOS
 • KOOPSEN
 • BES
 • BASIN SEN

 

Τελευταία Νέα