10/5/2016

Μόνιμο Προσωπικό ΠΑΣΥΔΥ

  Ονοματεπώνυμο      Θέση Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση

 

  Στράτης Ματθαίου Γενικός Γραμματέας 22844445/6 e.stratios@pasydy.org

 

  Ανδρέας Λουκάς Διευθυντής Οργανωτικών 22844448  

 

  Χαράλαμπος Σάββα Ανώτερος Μόνιμος Γραμματέας 22844455 psavva@pasydy.org

 

  Πέτρος Σαββίδης Ανώτερος Μόνιμος Γραμματέας 22844454 psavvides@pasydy.org 

 

  Νάσω Κασουλίδου Μόνιμη Γραμματέας 22844457 akasoulidou@pasydy.org

 

  Κωνσταντίνος Ζαχαριάδης Μόνιμος Γραμματέας 22844452 czachariades@pasydy.org 

 

  Αβραάμ Στεφανή Μόνιμος Γραμματέας 22844451 astephani@pasydy.org 

 

  Ειρήνη Γιώρκα Mόνιμη Γραμματέας 22844450 egiorka@pasydy.org 

 

  Στάλω Μιχαήλ Μόνιμη Γραμματέας 22844449 chmichael@pasydy.org
  Μαριάννα Μηλίδου
Κοκκίνη
Διοικητική Λειτουργός 22844473 mmilidou@pasydy.org

 

  Τζούλια Στυλιανού Ιδιαίτερη Γραμματέας Γ.Γ. 22844446 jstylianou@pasydy.org

 

  Μαρία Γιάσουμα

Γραμματειακή
Λειτουργός / Πρακτικογράφος

22844447 myiasouma@pasydy.org

 

  Αγάθη Κουρούγιαννη Εσωτερική Ελέγκτρια 22844464 akourouyianni@pasydy.org

 

  Γιάννης Βουράκης Λογιστικός Λειτουργός / Οικονομικός Διευθυντής Στέγης Συνταξιούχων 22205813 ivourakis@pasydy.org

 

  Θεοδώρα Μιχαήλ Λογιστική Λειτουργός 22844464 thmichael@pasydy.org

 

  Αθηνά Βαβλίτη Βοηθός Λογιστική Λειτουργός 22844456 avavliti@pasydy.org
  Μαρία Σαρρή  Βοηθός Λογιστική Λειτουργός 22844461

msarri@pasydy.org

 

  Μιχάλης Γλυκερίου Γραμματειακός Λειτουργός  22844458 mglykeriou@pasydy.org
  Στέλλα Δημητριάδου Βοηθός Γραμματειακή Λειτουργός 22844499 sdemetriadou@pasydy.org

 

  Γεώργιος Σταύρου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 22844459 gstavrou@pasydy.org

 

  Γιάννης Χ"Στυλιανού Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 22844460 yiannis@pasydy.org
  Μηνάς Φλουρέντζου Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός / Γραφέας Στέγης Συνταξιούχων 22844444 mflourentzou@pasydy.org

 

  Μηνάς Χ"Μηνάς Τεχνικός 22844466  
  Σάββας Σάντης Τεχνικός  22844466  
  Κυριάκος Χριστοδούλου  Φροντιστής / Συντηρητής εξοχικών διαμερισμάτων Πάφου 26950868 flatspafos@pasydy.org
  Χρίστος Θεοδώρου Φροντιστής / Συντηρητής εξοχικών διαμερισμάτων Πλατρών 25422713 flatsplatres@pasydy.org
  Κρινάκης Μαρκίδης Τεχνικός Στέγης Συνταξιούχων    

 

  Αγνή Σολωμού Καθαρίστρια Οικήματος Λευκωσίας    
  Δέσποινα Καγκελλάρη Καθαρίστρια Οικήματος Λευκωσίας    

 

  Μαρία Αλεξίου Καθαρίστρια εξοχικών διαμερισμάτων Πάφου    

 

  Πρίαμος Λοϊζίδης Σύμβουλος 22844456 ploizides@pasydy.org

 

 

 

 

Τελευταία Νέα