4/24/2024

61ο Συνέδριο ΠΑΣΥΔΥ "Συνεχίζουμε μαζί για νέους αγώνες, νέες επιτυχίες"

Το 61ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων της ΠΑΣΥΔΥ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024, στο αμφιθέατρο της ΠΑΣΥΔΥ "Μιχαλάκης Καραολής", στη Λευκωσία.


Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ, συν Αντώνης Κουτσούλλης.


Ακολούθησε η ανάδειξη του συν. Στράτη Ματθαίου, ο οποίος επανεκλέγηκε άνευ ανθυποψηφίου, στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Οργάνωσής μας για πενταετή θητεία.


Μετά την ανάδειξη του Γ.Γ. προβλήθηκε ταινία μικρού μήκους με τη δράση της ΠΑΣΥΔΥ από το προηγούμενό μας Συνέδριο. 


Το επίσημο μέρος του Συνεδρίου συνεχίσθηκε με την εισηγητική ομιλία του Γενικού Γραμματέα, συν. Στράτη Ματθαίου, προς το Συνέδριο.


Ακολούθησε η εκλογή Οριστικού Προεδρείου και Εφορευτικής Επιτροπής, η κατάθεση και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων του Γενικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Έκθεσης για το 2023 και των Προϋπολογισμών για το 2024 και άρχισε η συζήτηση των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, που περιλάμβαναν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, εξελίξεις στα γενικά επαγγελματικά θέματα και σχετικές ενέργειες και δράση της Οργάνωσής μας, την αποπαγοποίηση και πλήρωση οργανικών θέσεων, τα επιδόματα, τις υπερωρίες και άδειες, την προκαταβολή για αγορά μηχανοκινήτων οχημάτων και παρεμφερή θέματα, τα προβλήματα εργοδοτουμένων αορίστου και ορισμένου χρόνου, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την αυτονόμηση κρατικών νοσηλευτηρίων και το ΓεΣΥ, θέματα τηλεργασίας, θέματα ΜΕΠ, συνθήκες ασφάλειας και υγείας στην εργασία, οργανωτικά θέματα και ευημερία μελών.

 

Ακολούθησε η επικύρωση των νέων μελών του Γενικού Συμβουλίου.

 

Το Συνέδριο έκλεισε με την έγκριση της Γενικής Απόφασης.


- Ομιλία του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ, συν. Αντώνη Κουτσούλλη, στο 61ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων


- Εισηγητική Ομιλία Γενικού Γραμματέα Στράτη Ματθαίου στο 61ο Ετήσιο Συνέδριο των Αντιπροσώπων


- Γενική Απόφαση 61ου ΣυνεδρίουΤελευταία Νέα