1/16/2024

Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών αναφορικά με το θέμα της μισθοδοτικής ανέλιξης στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-Α5-Α7(ii)

Έχει αποσταλεί σήμερα Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 η Εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με Αρ. 1745 δια το θέμα της μισθοδοτικής ανέλιξης των συναδέλφων στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-Α5-Α7(ii), η οποία βρίσκεται αναρτημένη πιο κάτω για ενημέρωσή σας. Η υπό αναφορά Εγκύκλιος αποτυπώνει τα όσα προνοούνται στη συμφωνία της 12ης Δεκεμβρίου η οποία υλοποιείται με το Άρθρο 26 του περί Προϋπολογισμού του 2024 Νόμου. 

Σχετικά η Οργάνωση μας επιθυμεί να διευκρινίσει ότι στο πλαίσιο του Άρθρου 6 της Εγκυκλίου σύμφωνα με την οποία ο Υπουργός Οικονομικών έχει την εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την εν λόγω συμφωνία, βρισκόμαστε σε διαβουλεύσεις με το Υπουργείο Οικονομικών για διευκρίνηση και ρύθμιση ζητημάτων που εκκρεμούν και ανάλογα με τις εξελίξεις θα σας τηρούμε ενήμερους.


Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών με θέμα τη μισθοδοτικής ανέλιξη στις συνδυασμένες κλίμακες Α2-Α5-Α7(ii)

Τελευταία Νέα