Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Μετά από συνεχείς διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Αρχηγού της Αστυνομίας, του ΣΑΚ και της ΠΑΣΥΔΥ, έχει δοθεί έγκριση από πλευράς Υπουργείου όπως οι αστυνομικοί που θα εργαστούν κατά τις επερχόμενες εκλογές αποζημιωθούν με βάση τον μέσο όρο της Κλίμακας Α5. 


Οι έντονες παραστάσεις, που προηγήθηκαν από μέρους του Προέδρου του ΣΑΚ και του Γενικού Γραμματέα της ΠΑΣΥΔΥ προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας και τα Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης, συνέβαλαν ουσιαστικά στο να καταστεί κατανοητό από τους εμπλεκόμενους ότι η προγενέστερη απόφαση για αποζημίωση των συναδέλφων σε χαμηλότερη κλίμακα (Κλ. Α3) από αυτήν που είναι τοποθετημένοι, ήταν εξολοκλήρου άδικη και μη ορθολογική.


Σε συνάρτηση με τα πιο πάνω πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα καθήκοντα των συναδέλφων αστυνομικών, που στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα, είναι ιδιαίτερα αυξημένης ευθύνης ως προς την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας καθ’ όλη τη διάρκειά της.


Ο ΣΑΚ εκφράζει ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Υπουργό και Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Μ. Χαρτζιώτη και κ. Λ. Παναγή, καθώς και προς τον Αρχηγό Αστυνομίας, κ. Στ. Παπαθεοδώρου, οι οποιοι συνέβαλαν τα μέγιστα για την ικανοποιητική ρύθμιση του θέματος.


Ο ΣΑΚ εκφράζει την ευαρέσκειά του για την ικανοποιητική ρύθμιση ενός θέματος, για το οποίο έχει πρωτοστατήσει και επιβεβαιώνει όλους τους συναδέλφους ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί και να προστατεύει τα συμφέροντα και δικαιώματά τους.


Εν όψει και των πιο πάνω θετικών εξελίξεων, εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι οι συνάδελφοι θα υπερβάλουν εαυτόν και θα ανταποκριθούν επάξια στο σημαντικό καθήκον της εποπτείας των επερχόμενων εκλογών διασφαλίζοντας την επιτυχή ολοκλήρωσή τους.

 

 

Λευκωσία,

31/5/2024