Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Την Τετάρτη, 3 Απριλίου, συνέρχεται σε προσυνεδριακή σύνοδο το Γενικό Συμβούλιο της Οργάνωσής μας για να επιληφθεί και εγκρίνει τις ρυθμίσεις για την πραγματοποίηση του 61ου Συνεδρίου των Αντιπροσώπων, που ως ημερομηνία σύγκλησής του αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή να εισηγηθεί την Τετάρτη, 24 Απριλίου.


Η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής κοινοποιήθηκε ήδη προς τους Επαγγελματικούς Κλάδους και τα Επαρχιακά Τμήματα της Οργάνωσής μας μαζί με την προκαταρκτική ημερήσια διάταξη του Συνεδρίου, ώστε να προετοιμασθούν για το Συνέδριο και να αποστείλουν μέχρι τις 9 Απριλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήσεις προς το Γενικό Συμβούλιο, τουλάχιστο δηλαδή 15 μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Συνεδρίου. Με στόχο την εύρυθμη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου τα θέματα που θα αποσταλούν από τους Κλάδους και τα Τμήματα, σύμφωνα με την πάγια ακολουθητέα πρακτική στην Οργάνωσή μας, πρέπει να αφορούν ζητήματα γενικής πολιτικής και να μην αναφέρονται σε μεμονωμένα κλαδικά ζητήματα ή αιτήματα και να αποφεύγουν τυχόν επικαλύψεις και επαναλήψεις.


Το 61ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων, το οποίο δεν θα έχει επίσημο χαρακτήρα, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδρίων «Μιχαλάκης Καραολής» στο κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ στη Λευκωσία, με έναρξη των εργασιών στις 9.30 π.μ. από τον Πρόεδρο της Συντεχνίας συν. Αντώνη Κουτσούλλη. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Γενικού Γραμματέα συν. Στράτη Ματθαίου. Στο πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνεται η συζήτηση των θεμάτων που απασχολούν την Οργάνωσή μας - ο κατάλογος των οποίων θα ολοκληρωθεί με την υποβολή των προτάσεων των Κλάδων και Τμημάτων - η παρουσίαση και έγκριση της Έκθεσης Πεπραγμένων και της Οικονομικής Έκθεσης για το 2023 και η επικύρωση των Προϋπολογισμών για το έτος 2024. Από το Συνέδριο θα γίνει και επικύρωση νέων μελών του Γενικού Συμβουλίου και θα εγκριθεί Γενική Απόφαση για τα θέματα που θα το απασχολήσουν. Το 61ο Συνέδριο των Αντιπροσώπων θα κλείσει με την εκλογή Γενικού Γραμματέα για πενταετή θητεία, όπως προνοείται στο Καταστατικό της Οργάνωσής μας.