Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Γίνονται δεκτές αιτήσεις με την υποβολή βιογραφικού σημειώματος για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Φροντιστή-Συντηρητή/Φροντίστριας-Συντηρήτριας για τα εξοχικά διαμερίσματα της ΠΑΣΥΔΥ στις Πλάτρες.

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι/ες Λυκείου, κατά προτίμηση Τεχνικής Σχολής ή Κλάδου Τεχνικής Κατεύθυνσης.

 

Για πληροφορίες αναφορικά με τα καθήκοντα, τη μισθοδοσία, το ωράριο και τους υπόλοιπους όρους εργοδότησης μπορείτε να αποτείνεστε στο τηλέφωνο 22844300.

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ. την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024, είτε ηλεκτρονικά στο email: pasydy@pasydy.org είτε στο fax: 22668639 ή ιδιοχείρως στα κεντρικά γραφεία της ΠΑΣΥΔΥ, Δημοσθένη Σεβέρη 3, 1066, Λευκωσία, στο Αρχείο της Οργάνωσης, στον 3ο όροφο.