Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε αυθόρμητη, προειδοποιητική, μονόωρη στάση εργασίας κατήλθε το διοικητικό προσωπικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), έπειτα από τη μονομερή απόφαση της Διοίκησης να προχωρήσει στην πλήρωση θέσεων προαγωγής Α11(ii), με τη διενέργεια εξετάσεων ανάμεσα στους υποψηφίους. Στην αυθόρμητη στάση εργασίας συμμετείχαν όλες οι συντεχνίες που δραστηριοποιούνται στο ΑΠΚΥ (ΔΕΟΚ, ΕΔΑΠ, ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, ΣΕΚ), καθώς και ανένταχτοι εργαζόμενοι.


Τονίζεται ότι οι πρώτες προσλήψεις στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγιναν το 2006, ενώ μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, δόθηκαν οι πρώτες προαγωγές Α11(ιι) ακολουθώντας τη νενομισμένη διαδικασία, με βάση τα υφιστάμενα Σχέδια Υπηρεσίας και την εφαρμογή των κριτηρίων, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία. Για τις επόμενες προαγωγές, και συγκεκριμένα για πέντε (5) θέσεις Α11(ιι), παρατηρήθηκε αδικαιολόγητη κωλυσιεργία από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου, η οποία προχώρησε μονομερώς σε αλλαγή των κριτηρίων για προαγωγή, προσθέτοντας το κριτήριο της εξέτασης χωρίς αιτιολογία. Με τον τρόπο αυτό, πλήττεται το αδιάβλητο της διαδικασίας, καθώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρχαν ήδη αξιοκρατικά κριτήρια καταγεγραμμένα στην Νομοθεσία, τα οποία τηρούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.


Να σημειωθεί παράλληλα πως είχαν προηγηθεί συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων των συντεχνιών του προσωπικού και της Διοίκησης, όπου είχε διαφανεί, με συγκεκριμένη επιχειρηματολογία, η αντίθεση του Διοικητικού Προσωπικού. Παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες έγιναν, η θέση της Διοίκησης παρέμεινε αμετάβλητη, απαντώντας στο προσωπικό πως «αυτό αποφασίσαμε, αυτό θα κάνουμε», χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση της απόφασής τους. Σημειώνεται ότι στις προηγούμενες θέσεις προαγωγής που δόθηκαν, δεν διεξήχθησαν εξετάσεις.


Ενδεικτικά, χρειάζεται να αναφερθεί ότι μετά από σχετικές διευκρινήσεις που ζητήθηκαν από τις Συντεχνίες, η Διοίκηση μέχρι και σήμερα αδυνατεί να απαντήσει ως προς τον τύπο των εξετάσεων που θα εφαρμόζεται, το ποσοστό που το αποτέλεσμα της εξέτασης θα λαμβάνεται υπόψη ή αν το αποτέλεσμα αυτό θα περιλαμβάνεται σε κάθε περίπτωση διενέργειας προαγωγών. Αντιθέτως, όπως έχει λεχθεί εκ μέρους της Διοίκησης, το αποτέλεσμα των εξετάσεων θα λαμβάνεται ή όχι υπόψη κατά περίπτωση, γεγονός που θέτει εν αμφιβόλω την αμεροληψία και την αξιοκρατία στη διενέργεια προαγωγών στο Πανεπιστήμιο.


21.02.2024