Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Είναι για μας αδιανόητο σε ένα Εργαστήριο όπου γίνονται εξετάσεις για τη διάγνωση του καρκίνου να μη λαμβάνετε κανένα μέτρο από τους αρμοδίους για την πρόληψή του.


Εξάλλου οι τεχνικές υπηρεσίες του ΟΚΥπΥ, αλλά και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχουν εκπονήσει ανεξάρτητες μελέτες όπου διαπιστώνεται ο άμεσος και έμμεσος κίνδυνος που διατρέχουν οι εργαζόμενοι του Εργαστηρίου. Συγκεκριμένα, ο εξαερισμός του Εργαστηρίου δεν είναι επαρκής αφού οι απαγωγοί και οι εξαεριστήρες δεν λειτουργούν ικανοποιητικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε χημικό κίνδυνο, γιατί οι εργαστηριακές διεργασίες απαιτούν τη χρήση πτητικών και τοξικών ουσιών. Λόγω της μη ικανοποιητικής λειτουργίας του  εξαερισμού εκλύονται καθημερινά στο περιβάλλον αέρια και αναθυμιάσεις με δυσάρεστες άμεσες συνέπειες για τους εργαζόμενους όπως είναι το κάψιμο των ματιών, ξηροφθαλμία, βήχας, ζαλάδα και πικρή γεύση. Η χρόνια και συσσωρευμένη δράση των χημικών ουσιών μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα υγείας στους υπαλλήλους. 


Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, με κοινές τους επιστολές προς την Κεντρική Διοίκηση του  ΟΚΥπΥ, ζητήσαν επανειλημμένα την άμεση λήψη μέτρων από πλευράς τους για την επίλυση του προβλήματος χωρίς δυστυχώς να παρθεί κανένα μέτρο.


Γι΄ αυτό τα μέλη των Κλάδων Λειτουργών  Νοσοκομειακών Εργαστηρίων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., της ΠΕΟ και της ΣΕΚ που εργάζονται στο Ιστοπαθολογικό Εργαστήριο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 8/2/2024, αποφάσισαν ομόφωνα την κήρυξη 24ωρης απεργίας την Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2024, αφού συνεχίζουν να εργάζονται σε επικίνδυνο και μη ασφαλές περιβάλλον.

Από τις Συντεχνίες ΠΑΣΥΔΥ, ΠΕΟ, ΣΕΚ