Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ χαιρετίζουν τις όποιες εισηγήσεις αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της χλωρίδας και πανίδας του τόπου μας. Αυτές οι εισηγήσεις από οποιοδήποτε οργανωμένο σύνολό και να προέρχονται πρέπει να τυγχάνουν της ενδεδειγμένης μελέτης και αξιολόγησης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους. Είναι αυτονόητο ότι τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της Θήρας και της Πανίδας είναι αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Θήρας, με βάση την σχετική νομοθεσία λειτουργίας της.

 

Ταυτόχρονα όμως οι Συνδικαλιστικές Οργανώσεις θέλουν να εκφράσουν την απαρέσκεια τους για δηλώσεις που γίνονται από το Κίνημα Ενωμένων Κυνηγών που έχουν σκοπό να μειώσουν το έργο και να πλήξουν την ποιότητα της εργασίας που επιτελείται από το προσωπικό της  Υπηρεσίας  Θήρας και Πανίδας. Ως εκ το πιο πάνω, οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις, αισθάνονται την ανάγκη να τονίσουν για άλλη μια φορά ότι το σύνολο του προσωπικού του Ταμείου Θήρας, από τον Προϊστάμενο και την διευθυντική ομάδα μέχρι τον τελευταίο εργαζόμενο, εργάζονται συνεχώς και ακατάπαυστα, 24 ώρες την ημέρα 7 μέρες την εβδομάδα,  κάτω από αντίξοες συνθήκες, με τα μέσα που έχουν στη διάθεση τους, ώστε να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, που είναι η προστασία της Θήρας και της Πανίδας, η Αγροπυρόσβεση, η πάταξη της λαθροθηρία και της παρανομίας γενικότερα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από το προσωπικό του Ταμείου Θήρας τυγχάνουν καθολικής αναγνώρισης από τους πολιτικά προϊσταμένους της υπηρεσίας, οπότε οι όποιες κατηγορίες για αμελή ή πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων από το προσωπικό είναι ανυπόστατες.

 

Με την ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι αρκετά μέλη του Ταμείου Θήρας  έχουν γίνει δέκτες εκβιασμών, εμπρησμών και κακόβουλων ενεργειών από κακοποιά στοιχεία και λαθροθήρες ενέργειες που είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες από το σύνολο της κοινωνίας.

 

Οι Συνδικαλιστικές μας Οργανώσεις διαβεβαιώνουν ότι τόσο το προσωπικό του Ταμείου Θήρας όσο και η Διεύθυνση του, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν κατά γράμμα και πιστά τα όσα προβλέπονται στις σχετικές νομοθεσίες που η ίδια η Πολιτεία έχει θεσπίσει, επιτελώντας στο ακέραιο τον ρόλο που η πολιτεία τους εμπιστεύτηκε. Θα συνεχιστεί επίσης η υλοποίηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων για ανάπτυξη θηραμάτων, για την προστασία προστατευόμενων πτηνών και ζώων, τον καθορισμό περιοχών NATURA 2000 και απαγορευμένων περιοχών κυνηγίου, καθώς και η εποπτεία και η περιπολία των περιοχών αυτών με σκοπό την πάταξη της λαθροθηρίας.

 

 

Λευκωσία, 31 Ιανουαρίου 2024