Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Υπογράφτηκε την Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2023, μεταξύ των συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ-ΣΕΚ και του Υπουργείου Οικονομικών η συμφωνία για τη μισθολογική ανέλιξη των υπαλλήλων στις κλίμακες Α2, Α5, Α7(ii). Οι πρόνοιες της συμφωνίας θα τεθούν σε εφαρμογή από 1/1/2024, αφού θα συμπεριληφθούν στον Προϋπολογισμό του 2024.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι έγινε κατορθωτό μετά από επίμονη προσπάθεια και σκληρή διαπραγμάτευση να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, που, παρά το γεγονός ότι δεν μας ικανοποιεί στον απόλυτο βαθμό, εντούτοις θα επιφέρει δραστικές μισθοδοτικές βελτιώσεις για όλους τους συναδέλφους. Συγκεκριμένα από τη συμφωνία θα επωφεληθούν όλοι ανεξαιρέτως οι συνάδελφοι είτε μέσω της επιταχυνόμενης ανέλιξης είτε μέσω της τοποθέτησής τους στην Κλίμακα Α7 μετά από υπηρεσία 18 χρόνων.

Οι συνάδελφοι με υπηρεσία στην Α1, Α2, Α5(ii) παρόλο που δεν ικανοποιούνται πλήρως, ωστόσο επωφελούνται από τη συμφωνία, σε σημαντικό βαθμό μέσα από τη συμφωνημένη διαδικασία της επιταχυνόμενης ανέλιξης. Επιθυμούμε να καταστήσουμε σαφές προς όλους ότι δεν εγκαταλείπουμε τη συγκεκριμένη ομάδα συναδέλφων. Αντίθετα θεωρούμε το αίτημά τους για προσμέτρηση και των χρόνων υπηρεσίας τους στην Α1, Α2, Α5(ii) δίκαιο και τεκμηριωμένο και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για πλήρη δικαίωσή τους.

Ο διάλογος με το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχιστεί με αντικείμενο συζήτησης και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των συγκεκριμένων δημοσίων υπαλλήλων. Στη συμφωνία που έχουμε υπογράψει αναφέρεται ξεκάθαρα ότι: «Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν στη διεξαγωγή δομημένου διαλόγου και συζήτησης των όποιων ζητημάτων εντοπιστούν, όπως αυτό των υπαλλήλων που υπηρετούν στις κλίμακες Α2, Α5, Α7(ii) που έχουν προϋπηρεσία στην κλίμακα Α1, Α2, Α5(ii), εντός του 2024».

Παρά το γεγονός ότι δεν έγινε κατορθωτό να πετύχουμε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να συνυπολογιστούν τα χρόνια που υπηρέτησαν οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι, κρίναμε σκόπιμο να υπογράψουμε τη συμφωνία, ώστε οι υπόλοιπες σημαντικές πτυχές της να περιληφθούν στον Προϋπολογισμό του 2024, ο οποίος ψηφίζεται την επόμενη βδομάδα. Κυρίως όμως πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η υπογραφή της συμφωνίας, ήταν υπό τις περιστάσεις επιβεβλημένη, γιατί αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να κρατήσουμε ανοικτό το παράθυρο του διαλόγου για την αναγνώριση και της προϋπηρεσίας των συγκεκριμένων συναδέλφων, αφού χωρίς συμφωνία δεν θα υπήρχε και η βάση για περαιτέρω διάλογο.

Συνάδελφοι,

Αποκομίζοντας όλα τα θετικά που προαναφέραμε και που περιλαμβάνονται στην παρούσα συμφωνία συνεχίζουμε παράλληλα τον αγώνα για πλήρη δικαίωση όλων των χαμηλόμισθων εργαζομένων στη δημόσια υπηρεσία.