Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Κατά τη χθεσινή συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής εγκρίθηκε ομόφωνα η πρόταση νόμου που είχε κατατεθεί από τα κοινοβουλευτικά κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ και με την οποία τροποποιείται ο Περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στον Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος του 2013 (Ν. 21(I)/2013) και καταργείται η διαδικασία αποπαγοποίησης των θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής στον Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.  Με την τροποποίηση αυτή οι κενές θέσεις Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής, που περιλαμβάνονται στον ετήσιο κρατικό Προϋπολογισμό, θα προχωρούν για πλήρωση, χωρίς να απαιτείται έγκριση από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού.


Η Οργάνωσή μας αισθάνεται ικανοποιημένη από τη σημαντική αυτή εξέλιξη, καθώς το συγκεκριμένο θέμα αποτελούσε διαχρονικά πάγιο αίτημά μας, το οποίο και υποβάλαμε και κατά τη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 12 Οκτωβρίου, με τον οποίο και συμφωνήθηκε όπως το υπό αναφορά Νομοσχέδιο προωθηθεί το συντομότερο για έγκριση και ψήφισή του από τη Βουλή.

 

Η τροποποίηση αυτή τερματίζει μία χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία που ταλαιπωρούσε και το ίδιο το κοινοβουλευτικό σώμα, αφού μέχρι σήμερα οι Βουλευτές καλούνταν να ακολουθήσουν εις διπλούν την ίδια διαδικασία, καθώς οι θέσεις για τις οποίες έπρεπε να δοθεί έγκριση από την Επιτροπή Οικονομικών, είχαν ήδη εγκριθεί από την Ολομέλεια της Βουλής μέσω της εξέτασης και ψήφισης του ετήσιου κρατικού Προϋπολογισμού.  Επιπρόσθετα, αξίζει ν’ αναφερθεί ότι η άρση της αποπαγοποίησης των θέσεων θα συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλότερη και απρόσκοπτη λειτουργία του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αφού θα επενεργήσει θετικά στην ενίσχυση της δομής των διαφόρων Τμημάτων και Υπηρεσιών.

 

Επισημαίνεται επίσης ότι η ψήφιση της προαναφερθείσας πρότασης νόμου δεν συνεπάγεται επιπλέον κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς δεν πρόκειται για νέες ανελικτικές θέσεις, αλλά για θέσεις το κόστος των οποίων συμπεριλαμβάνεται ήδη στον Προϋπολογισμό.

 

Ενόψει των πιο πάνω η Οργάνωσή μας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει και δημόσια τις ευχαριστίες και την ευαρέσκεια της σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ουσιαστική και θετική αυτή εξέλιξη.

 

 

Λευκωσία
3/11/2023