Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η ΠΑΣΥΔΥ επιθυμεί να εκφράσει την ικανοποίησή της που ένα ακόμη οριζόντιο θέμα, το οποίο είχε τεθεί ψηλά στις προτεραιότητες της Οργάνωσης για εξεύρεση λύσης, έχει ρυθμιστεί.  Η Οργάνωσή μας έχοντας πλήρη επίγνωση της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει αρκετοί χαμηλόμισθοι συνάδελφοι εξαιτίας των τρεχουσών αρνητικών οικονομικών συγκυριών, είχε κρίνει ως επιτακτική και επιβαλλόμενη ανάγκη την επίλυση του ζητήματος αυτού.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω και σε συνέχεια έντονων και εντατικών προσπαθειών που είχαν ξεκινήσει από την Οργάνωσή μας από τον Δεκέμβριο του 2021 για το συγκεκριμένο θέμα και οι οποίες κλιμακώθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες, χθες, μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις μεταξύ των Συντεχνιών ΠΑΣΥΔΥ, ΟΗΟ-ΣΕΚ ΚΑΙ ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ με το Υπουργείο Οικονομικών καταλήξαμε σε συμφωνία για επιταχυνόμενη ανέλιξη των χαμηλόμισθων υπαλλήλων της Κλίμακας Α2-Α5-Α7(ii) του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, παράλληλα και προς τη δυνατότητα ανέλιξης των υπηρετούντων στην Κλίμακα Α7(ii), μετά από συνολική υπηρεσία 18 ετών.

Ως Οργάνωση επιθυμούμε να εκφράσουμε και δημόσια τις ευχαριστίες μας προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη συμβολή του στη ρύθμιση του θέματος, η επίλυση του οποίου είχε αποτελέσει και μία εκ των προεκλογικών του δεσμεύσεων.  Ιδιαίτερες ευχαριστίες  οφείλουμε επίσης και στην Υφυπουργό παρά τω Προέδρω για τις καθοριστικές παρεμβάσεις της, που συντέλεσαν στην επιτυχή κατάληξη του θέματος και ασφαλώς και στον Υπουργό Οικονομικών και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και τους συνεργάτες του για την εποικοδομητική συνεργασία μέσα στο πλαίσιο του θεσμοθετημένου διαλόγου.

Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα μας απασχόλησε ιδιαίτερα λόγω και της κοινωνικής του διάστασης, αφού αφορά στην ανακούφιση των συναδέλφων που ανήκουν στα κατώτερα μισθολογικά στρώματα της δημόσιας υπηρεσίας και τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, γι’ αυτό και η επιτυχής του κατάληξη κρίνεται από την Οργάνωσή μας ως μεγάλης σπουδαιότητας και καθοριστικής σημασίας.

 

 

 

Λευκωσία
1/11/2023