Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Σε σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού συζητήθηκε εκ νέου η πρόταση Νόμου των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ για άρση των περιορισμών στη σχετική Νομοθεσία σ’ ό,τι αφορά στην αποπαγοποίηση των θέσεων Προαγωγής και Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής τόσο στη Δημόσια Υπηρεσία όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 

Μετά και την πρόσφατη συνάντηση της ΠΑΣΥΔΥ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας επήλθε η σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκόμενων και το υπό αναφορά Νομοσχέδιο θα αχθεί τις προσεχείς μέρες στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση.

 

Η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί την τροποποίηση αυτή που, για την Οργάνωσή μας αποτελούσε διαχρονικά πάγιο αίτημα, ως πολύ σημαντική, αφού θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό μιας αχρείαστης γραφειοκρατικής διαδικασίας σε σχέση με την πλήρωση των ανελικτικών θέσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επηρεαζόμενων Τμημάτων/Υπηρεσιών.

 

Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω θέσεις περιλαμβάνονται στους ετήσιους τακτικούς προϋπολογισμούς και συνεπώς η ρύθμιση αυτή δεν θα επιφέρει οποιαδήποτε επιβάρυνση στα δημόσια οικονομικά.

 

Ενόψει των πιο πάνω η Οργάνωσή μας αισθάνεται την ανάγκη να εκφράσει και δημόσια τις ευχαριστίες και την ευαρέσκεια της σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ουσιαστική και θετική αυτή εξέλιξη.

 

 

 

Λευκωσία,

16/10/2023.