Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και ανακριβή πληροφόρηση στο θέμα των παρεχόμενων επιδομάτων στον κρατικό τομέα, η ΠΑΣΥΔΥ επιθυμεί να διευκρινίσει τα πιο κάτω:

 

Α) Κατάργηση επιδομάτων: Η κατάργηση των συγκεκριμένων 15 επιδομάτων που προνοούνται σε διάφορους νόμους και διατάξεις, υφίσταται από το 2013 και επιβλήθηκε μονομερώς ως αποτέλεσμα των μέτρων που λήφθηκαν κατά την περίοδο της μνημονιακής σύμβασης του κράτους μας με την τρόικα.

 

Β) Μείωση επιδομάτων: Ορθώς παρουσιάζεται στα δημοσιεύματα μερίδας του τύπου ότι συγκεκριμένα επιδόματα /αποζημιώσεις/ οικονομικά ωφελήματα θα είναι μειωμένα κατά 5% το 2024. Όμως θα πρέπει παράλληλα να σημειωθεί ότι η μείωση των συγκεκριμένων επιδομάτων κατά 5% αποτελεί βελτίωση από την μείωση του 15% που ίσχυε κατά τη δεκαετία 2013 – 2022 και τη μείωση του 10% που ίσχυε για τα ίδια επιδόματα κατά το 2023. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι η πιο πάνω ελάφρυνση στις μειώσεις των επιδομάτων είναι αποτέλεσμα συμφωνίας Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ με βάση την οποία από 01.01.2025 θα υπάρξει τερματισμός των μειώσεων των συγκεκριμένων επιδομάτων και πλήρης επαναφορά τους στην κατάσταση που ίσχυε κατά την 31.12.2012.

 

Γ) Αποκατάσταση επιδόματος βάρδιας και αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση: Για το θέμα αυτό, ως αποτέλεσμα έντονων ενεργειών μας, υπάρχει ήδη συμφωνημένο πλαίσιο Κυβέρνησης και ΠΑΣΥΔΥ που εξαγγέλθηκε και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από το βήμα του 60ου Συνεδρίου της Οργάνωσης για  σταδιακή αποκατάσταση και του επιδόματος βάρδιας αλλά και της αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση, ως ακολούθως: η πρώτη αποκατάσταση της τάξεως του 50% θα εφαρμοστεί με τον Προϋπολογισμό του 2024 και η πλήρης αποκατάσταση θα γίνει με τον Προϋπολογισμό του 2025. Αναλυτικά και στο πλαίσιο της προαναφερόμενης συμφωνίας, κατά την 01.01.2025 το επίδομα βάρδιας θα ανέλθει στο 28.4%, ενώ η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση θα υπολογίζεται για τις καθημερινές και το Σάββατο μέχρι τις 13:00 (μεσάνυχτα για το προσωπικό βάρδιας ή ειδικού ωραρίου) από 1:1,2 σε 1:1,5 και για το Σάββατο μετά τις 13:00, τις Κυριακές και τις αργίες από 1:1,5 σε 1:2, επαναφέροντας τις φόρμουλες αποζημίωσης στην προ του μνημονίου κατάσταση. Διευκρινίζεται ότι τα ποσοστά που παρουσιάζονται στα διάφορα δημοσιεύματα αφορούν την μεταβατική περίοδο του 2024 και είναι βελτιωμένα σε σχέση με τα ποσοστά του 2023 και των προηγούμενων ετών.

 

Συνεπώς, η ΠΑΣΥΔΥ επισημαίνει καταληκτικά ότι στο θέμα των επιδομάτων συγκριτικά με την κατάσταση που ίσχυε κατά το 2022 όχι μόνο δεν σημειώθηκε οποιαδήποτε αρνητική εξέλιξη αλλά  από 01.01.2023 συντρέχουν προοπτικά δραστικές και ουσιαστικές βελτιώσεις.

 

 

Λευκωσία,

30.08.2023.