Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.Σ.Υ.Δ.Υ.) και ο Σύνδεσμος Ανώτερων Αξιωματικών Αστυνομίας Κύπρου (Σ.Α.Α.Α.Κ.) εξαγγέλλουν δημόσια την απόφαση που έλαβαν από κοινού σήμερα Τετάρτη 07.06.2023, αφενός για σύνδεσή του Σ.Α.Α.Α.Κ. με την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. και αφετέρου για ένταξη των μελών του Σ.Α.Α.Α.Κ. στην ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.,  τηρουμένων των προνοιών του περί Συντεχνιών Νόμου και του Καταστατικού της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

 

Η ένταξη των μελών του Σ.Α.Α.Α.Κ. στους κόλπους της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., μιας εκ των μεγαλύτερων και ιστορικότερων Συντεχνιών του τόπου, η οποία έχει στο ενεργητικό της σειρά συνδικαλιστικών επιτυχιών, καταγράφεται ως μια σημαντική και ιστορική πράξη που θα αποβεί αμοιβαία επωφελής.

 

Η επικείμενη συνεργασία του Σ.Α.Α.Α.Κ. με την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. θα ενδυναμώσει τη φωνή των συναδέλφων αξιωματικών της Αστυνομίας και θα ενισχύσει την προσπάθειά τους, με κοινό και απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων και αιτημάτων τους.

 

 

Λευκωσία,

7 Ιουνίου, 2023.