Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Αγαπητές συναδέλφισσες, Αγαπητοί συνάδελφοι,
 

Στις 10 Νοεμβρίου 2022, η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικό) Νόμο (Ν.180(Ι)/2022) με τον οποίο εξαιρούνται από την καταβολή εισφοράς για το Γενικό Σύστημα Υγείας εισοδήματα προερχόμενα από την καταβολή εφάπαξ ή φιλοδωρήματος που αποδίδεται από Ταμεία Προνοίας, Σχέδια ή Ταμεία Συντάξεων σε εργαζόμενους, που αφυπηρετούν από τον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 

Η τροποποίηση αυτή, η οποία έχει ισχύ από τις 25 Νοεμβρίου 2022, ημέρα δημοσίευσής της στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, επιτεύχθηκε μετά από σχετικό διάβημα που υποβλήθηκε από την Οργάνωσή μας και τις άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας.