Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει αναπόφευκτα επιταχύνει την πορεία μας προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Έχουμε λάβει σαφέστατα μηνύματα ως προς τούτο από την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας. Όσοι οργανισμοί είχαν έγκαιρα επενδύσει στην ψηφιοποίηση, πέτυχαν να ανταποκριθούν πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, στις ιδιόμορφες συνθήκες που δημιουργήθηκαν.

 

Η Δημόσια Υπηρεσία είναι αυτή που διαχρονικά καλείται κάτω από τις όποιες περιστάσεις, είτε πρόκειται για περιόδους ομαλότητας είναι για περιόδους κρίσης και έκτακτης ανάγκης, να συνεχίσει να προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της προς τους πολίτες για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του κράτους. Γι’ αυτό και πιστεύω ότι η Δημόσια Υπηρεσία αποτελεί ένα από τους κύριους τομείς που επιβάλλεται να εκσυγχρονιστεί και στον οποίο πρέπει πρωταρχικά να ολοκληρωθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Κάτι τέτοιο θα βελτιώσει και θα αναβαθμίσει την προσφορά της Δημόσιας Υπηρεσίας προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία μας ευρύτερα.

 

Στην εποχή μας, που τεχνολογία και εργασία συμπορεύονται, για να μπορέσουμε να πετύχουμε, πρέπει πρωτίστως να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές μας. Η ΠΑΣΥΔΥ όχι μόνο υποστηρίζει αλλά αναγάγει σε πρωταρχικό αίτημα την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών, ώστε η κρατική μηχανή να μπορεί να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στο θεμελιακό της ρόλο.

 

Αυτές τις θέσεις είχα την ευκαιρία να αναπτύξω πρόσφατα σε Ημερίδα που συνδιοργάνωσε η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (ΚΑΔΔ) με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής με τίτλο: «Η επένδυση στις ψηφιακές δεξιότητες των δημοσίων λειτουργών: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό». Στην ομιλία μου εξέφρασα την έμπρακτη στήριξη της ΠΑΣΥΔΥ στην υλοποίηση του προγράμματος της ΚΑΔΔ, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια, για την ανάπτυξη και αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων.

 

Η συζήτηση που αναπτύχθηκε κατά της διάρκεια της Ημερίδας ήταν εποικοδομητική και πολύ παραγωγική. Αυτό καταδεικνύει ότι υπάρχει μεγάλη σύγκλιση απόψεων για το τι χρειάζεται να γίνει προς όφελος του τόπου μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, από τη ίδρυσή του έχει υλοποιήσει σημαντικό έργο για την ψηφιοποίηση της Δημόσιας Υπηρεσίας και έχουν προγραμματιστεί ακόμη περισσότερες δράσεις και ενέργειες προς τον σκοπό αυτό με τη χρηματοδοτική στήριξη που προσφέρει η ΕΕ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

 

Για την ΠΑΣΥΔΥ ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη Δημόσια Υπηρεσία αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, καθώς πιστεύουμε ότι θα συμβάλει σημαντικά στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την απλοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα επιφέρει καινοτομίες και αλλαγές στον παραδοσιακό τρόπο εκτέλεσης των εργασιών από μέρους των υπαλλήλων. Γι’ αυτό, και η ΠΑΣΥΔΥ προκρίνει παράλληλα και την εισαγωγή της τηλεργασίας και τη νομοθετική ρύθμισή του θεσμού και ως προς τούτο έχει υποβάλει συγκεκριμένες γραπτές εισηγήσεις προς το Υπουργείο Οικονομικών.

 

Η τηλεργασία πρέπει να θεσμοθετηθεί και να ρυθμιστεί νομοθετικά στη Δημόσια Υπηρεσία, αφού τα οφέλη από την εφαρμογή της, τόσο σε συνθήκες κανονικότητας αλλά και σε περιόδους κρίσης και έκτακτης ανάγκης, είναι πολλά και σημαντικά. Ενόψει των διεργασιών για την προώθηση σχετικής Νομοθεσίας, η ΠΑΣΥΔΥ ζητά να καθοριστούν με σαφήνεια όλες οι βασικές αρχές που θα διέπουν τον πρωτοποριακό αυτό θεσμό. Πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΣΥΔΥ ενεργεί ώστε να ρυθμιστούν και να διασφαλιστούν η ίση μεταχείριση και ο οικειοθελής χαρακτήρας της τηλεργασίας, καθώς και η προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, έτσι ώστε να εισαχθεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για να μπορεί να είναι και αποτελεσματική.

 

Παράλληλα, εστιάζουμε σε ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα χρονικά όρια της τηλεργασίας, στο δικαίωμα δηλαδή του εργαζομένου σε αποσύνδεση, στο πεδίο εφαρμογής της καθώς και στον ποσοτικό περιορισμό και τον καθορισμό θέσεων τηλεργασίας. Άλλες παράμετροι σχετίζονται με τον τόπο, τα μέσα, την υποδομή, τον εξοπλισμό και το κόστος παροχής τηλεργασίας, ενώ εξίσου σημαντικά είναι και τα θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων.

 

Καταληκτικά σημειώνουμε ότι η ΠΑΣΥΔΥ ενεργώντας πάντα με υπευθυνότητα, στηρίζει διαχρονικά τη διαρκή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κράτους για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και την εν γένει πρόοδο και ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Ο στόχος αυτός είναι για την Οργάνωσή μας και ενσυνείδητος και αμετάθετος.

 

Στράτης Ματθαίου, Γενικός Γραμματέας ΠΑΣΥΔΥ