Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Στις 21 Ιανουαρίου 2022, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας τα ακόλουθα τρία νομοθετήματα - ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 (Ν.1(Ι)/2022), ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2022, (Ν. 2(Ι)/2022), και οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2022 (Κ.Δ.Π. 28/2022). Μέσω των νομοθετημάτων αυτών, η Εργοδοτική Πλευρά επιχειρεί μεταρρύθμιση στο κεφάλαιο της διαχείρισης του σημαντικότερου αγαθού της Δημόσιας Υπηρεσίας, που δεν είναι άλλο από το Ανθρώπινο Δυναμικό που την απαρτίζει. Μια μεταρρύθμιση η οποία είχε περάσει από χίλια μύρια κύματα τα προηγούμενα χρόνια, με αποκορύφωμα την καταψήφισή της το 2016 από την τότε Βουλή των Αντιπροσώπων.

 

Οι σημαντικότερες αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνουν την εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων, με πρόνοιες για ετήσια αριθμητική αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων κάτω από την μισθολογική Κλίμακα Α13 η οποία θα λαμβάνεται υπόψη τόσο για σκοπούς ανάπτυξης όσο και για σκοπούς προαγωγής, αφού θα αποτελεί μέρος των κριτήριων και της διαδικασίας αξιολόγησης των υποψηφίων για προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία. Περαιτέρω, γίνεται εισαγωγή νέας κατηγορίας θέσεων «Διατμηματικής Προαγωγής», που περιλαμβάνει τις επιστημονικές/επαγγελματικές θέσεις της Δημόσιας Υπηρεσίας στην Κλίμακα Α13 του κυβερνητικού μισθολογίου με στόχο την ενίσχυση της κινητικότητας των υπαλλήλων, καθώς και εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων από την ΕΔΥ για πλήρωση όλων των ανελικτικών θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων και της αποτελεσματικής εφαρμογής των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες για την πλήρωση θέσεων Διατμηματικών Προαγωγών (Κλίμακας Α13) καθώς και των θέσεων Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής (Κλίμακας Α14 και άνω) περιλαμβάνουν απαίτηση για αξιολόγηση των υποψηφίων σε Εξεταστικό Κέντρο.

 

Σαφέστατα, η μεγαλύτερη συνδικαλιστική Οργάνωση της Κυπριακής Δημόσιας Υπηρεσίας, η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από τις διαβουλεύσεις που προηγήθηκαν της ψήφισης των σχετικών νομοσχεδίων από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Γενικός Γραμματέας της Οργάνωσης συνάδελφος Στράτης Ματθαίου, με τη συνδρομή των στελεχών της Οργάνωσης και τις εισηγήσεις της ad-hoc Επιτροπής που δημιουργήθηκε ειδικά για να εξετάσει το θέμα της μεταρρύθμισης, διαπραγματεύτηκε ουσιαστικά και αντικειμενικά το όλο θέμα. Με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον της Δημόσιας Υπηρεσίας, και των ίδιων των Δημοσίων Υπαλλήλων, η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. επικεντρώθηκε στη βελτίωση των νομοσχέδιων, ώστε να επιτευχθεί η πραγματική αναβάθμιση της Κρατικής Μηχανής. Πιστός στις διαχρονικές αξίες του συνδικαλισμού και καθοδηγούμενος από τα διδάγματα του μακαριστού Γεώργιου Ιακώβου, πρώτου Γενικού Γραμματέα της ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., ο συνάδελφος Στράτης Ματθαίου έλαβε υπόψη δύο καθοριστικούς παράγοντες στις διαπραγματεύσεις με την εργοδοτική πλευρά: τον διαθέσιμό χρόνο και τις πραγματικές δυνατότητες για διεκδίκηση καίριων αλλαγών που θα βελτιώσουν το πλαίσιο και να μη δημιουργήσουν στρεβλώσεις στα νόμιμα συμφέροντα των Δημόσιων Υπαλλήλων. Ανατρεπτική εξέλιξη αποτέλεσε το γεγονότος ότι τον Μάιο του 2021 ο εργοδότης μας ενέταξε τα νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Δ.Υ. στο Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα της Κύπρου, για την περίοδο 2021-2026, επιβάλλοντας με τον τρόπο αυτό αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της σχετικής μεταρρύθμισης, με τον κίνδυνο να υπάρξει απώλεια στην εκταμίευση των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων σε περίπτωση μη ψήφισης της μεταρρύθμισης.

 

Αν και το κλίμα υπήρξε αρνητικό, ο Γενικός Γραμματέας πέτυχε σημαντικές αλλαγές στα νομοσχέδια, όπως η πρόσθετη μοριοδότηση των ήδη υπηρετούντων στα Κρατικά Τμήματα / Υπηρεσίες, ώστε να αναγνωρίζεται σε σημαντικό βαθμό η εμπειρία των συναδέλφων και η υπηρεσία τους στα οικεία Τμήματα / Υπηρεσίες στις διαδικασίες για τις Διατμηματικές Προαγωγές. Αυξήθηκε επίσης η βαρύτητα της σύστασης του οικείου Προϊσταμένου και μειώθηκε ο ελάχιστος βαθμός επιτυχίας στις αξιολογήσεις στα Εξεταστικά Κέντρα. Βρέθηκε δηλαδή, η χρυσή τομή που ικανοποιεί τόσο την εργοδοτική όσο και τη συνδικαλιστική πλευρά.

 

Άξιο απορίας παραμένει το γεγονός ότι η προηγούμενη ηγεσία της Οργάνωσής μας, επιχείρησε επανειλημμένα να προβάλει επιτακτικά την «ανάγκη» για ψήφιση των σχετικών νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Δ.Υ., χωρίς οποιαδήποτε αλλαγή, υιοθετώντας τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή της Εργοδοτικής Πλευράς, σχεδόν αυτούσιες και σιωπηλά, σε «πνεύμα εποικοδομητικό».

 

Σε αντίθεση με την πιο πάνω γραμμή, υπό την νέα ηγεσία του συνάδελφου Στράτη Ματθαίου, η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., διαπραγματεύεται πλέον όλα τα θέματα με την Εργοδοτική Πλευρά, και όχι μόνο το κεφάλαιο της μεταρρύθμισης, στοχευμένα και ουσιαστικά, εστιάζοντας στις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δ.Υ. στην Κύπρο, χωρίς να προκαλεί στασιμότητα, αλλά ούτε και να παγιδεύεται σε ανέφικτες διεκδικήσεις. Με τον τρόπο αυτό, θα πετύχει τόσο ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της Κρατικής Μηχανής που είναι το ζητούμενο από όλους για τον τόπο μας, αλλά και η διασφάλιση των καλώς νοούμενών συμφερόντων του κάθε ευσυνείδητου Δημόσιου Υπαλλήλου που εργάζεται για το καλό της Δημοκρατίας και των Πολιτών της.

 

Του Γιάννου Κουδουνάρη
Προέδρου Κλάδου Υπαλλήλων Επιθεώρησης Εργασίας