Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Με πάγιο στόχο την κατάληξη σε ικανοποιητική ρύθμιση του ζητήματος του συνταξιοδοτικού των υπαλλήλων που διορίστηκαν μετά την 1η Οκτωβρίου 2011 συνεχίζονται οι προσπάθειες της Οργάνωσής μας από κοινού με τις Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών και των Αστυνομικών, ώστε το από μακρού εκκρεμές θέμα να οδηγηθεί σε οριστική λύση μέσα στους πρώτους μήνες του 2021. Ευνοϊκές είναι οι προοπτικές για την επίτευξη του στόχου αυτού, γιατί στην ίδια κατεύθυνση κλίνουν και οι στόχοι της Κυβέρνησης και της Βουλής.

 

Είναι σ’ αυτά τα πλαίσια που εντατικοποιούνται οι προσπάθειες τις επόμενες βδομάδες για ρύθμιση του συνταξιοδοτικού, για το οποίο είχε ήδη κατατεθεί στο παρελθόν από την επίσημη πλευρά πρόταση το 2013 για δημιουργία ταμείου προνοίας ύψους συνολικής συνεισφοράς 6% με 3% εισφορά εργαζομένων και 3% εισφορά εργοδότη, η οποία και απορρίφθηκε από τη δική μας πλευρά.

 

Στο αίτημά μας για συζήτηση του συνταξιοδοτικού η επίσημη πλευρά κατάθεσε πρόσφατα προς την Οργάνωσή μας και νεότερη πρόταση για ίδρυση Ταμείου Προνοίας υπαλλήλων κρατικής υπηρεσίας και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με συνολική συνεισφορά 12% - 6% για τους εργαζόμενους και 6% για τον εργοδότη, η οποία και διανεμήθηκε και στις Οργανώσεις των Εκπαιδευτικών σε κοινή σύσκεψή τους με την ΠΑΣΥΔΥ στις 9 Νοεμβρίου. Η πρόταση της επίσημης πλευράς εκρίθη υποδεέστερη της αναμενόμενης από όλες τις Οργανώσεις λόγω ασαφειών και απουσίας των κύριων χαρακτηριστικών, τα οποία οφείλει να περιλαμβάνει ένα ορθό συνταξιοδοτικό σχέδιο.

 

Η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα πολύ σημαντικά για ποιοτική και αξιοπρεπή διαβίωση στα γηρατειά. Γι’ αυτό ως βασικότατη προϋπόθεση για μελέτη οποιασδήποτε πρότασης για συνταξιοδοτική ρύθμιση η Συνδικαλιστική πλευρά ιεραρχεί την ασφάλεια και την εγγυημένη απόδοση, ώστε να διασφαλίζεται στους αφυπηρετούντες αξιοπρεπής και εγγυημένη καταβολή των κερδηθέντων συνταξιοδοτικών ωφελημάτων.

 

Η πρόταση της επίσημης πλευράς περιλαμβάνει παραδοχές οι οποίες σύμφωνα με τον Αναλογιστή μας είναι εκτός πραγματικότητας στη σημερινή εποχή. Όπως για παράδειγμα εκτιμά καθαρή απόδοση του Ταμείου με 4% προεξοφλητικό επιτόκιο, ποσοστό που δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί με βάση τις υφιστάμενες και τις προβλεπόμενες οικονομικές συνθήκες. Πέραν τούτου η επίσημη πρόταση δεν αναφέρεται σε εγγύηση των συνεισφορών που θα κατατίθενται στο Ταμείο, ώστε να προστατεύουν σε περίπτωση που η απόδοση θα είναι αρνητική.

 

Στην τελευταία κοινή σύσκεψή τους οι Οργανώσεις επανατόνισαν το πάγιο αίτημά τους όπως οι νεοεισερχόμενοι κρατικοί υπάλληλοι περιλαμβανομένων και των εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου ενταχθούν στο υφιστάμενο επαγγελματικό Σχέδιο Σύνταξης ή σε οποιοδήποτε άλλο Σχέδιο ή όπως άλλως ήθελε ονομασθεί, το οποίο να τύχει βελτιώσεων συναφών με τον υπολογισμό συνταξιοδοτικών ωφελημάτων, ώστε να λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος απολαβών των υπαλλήλων τα τελευταία πέντε χρόνια προ της αφυπηρέτησης και όχι ο μέσος όρος σταδιοδρομίας και να καταβάλλεται αφορολόγητο εφάπαξ για υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

 

Αναμένεται ότι σύντομα θα κατατεθούν από την επίσημη πλευρά οι δικές της αντιπροτάσεις ως απάντηση στις θέσεις της Συνδικαλιστικής πλευράς και θα ακολουθήσει συζήτηση με στόχο την κατάληξη σε ικανοποιητική ρύθμιση, ώστε να επιλυθεί το μακροχρόνιο αυτό πρόβλημα.