Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Η επίτευξη ρυθμίσεων το ταχύτερο δυνατό στα εκκρεμούντα προβλήματα που για πολλά χρόνια τώρα ταλανίζουν το δημοσιοϋπαλληλικό δυναμικό ιεραρχείται στις κορυφαίες προτεραιότητες της Οργάνωσής μας και στα πλαίσια αυτά η Κεντρική Γραμματεία προωθεί όλες τις αναγκαίες ενέργειες.  

 

Ως κύριοι άξονες ενεργοποίησης της Οργάνωσης μας έχουν τεθεί:

 

  • Η μονιμοποίηση συναδέλφων αορίστου χρόνου. Ο χρόνος υπηρεσίας τους ως έκτακτοι δεν θα υπολογίζεται για σκοπούς προαγωγής, αλλά μόνο ως χρόνος εμπειρίας και για συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Για σκοπούς προαγωγής ο χρόνος θα μετρά από την ημερομηνία που θα εγκριθεί η μονιμοποίησή τους.

 

  • Η δημιουργία συνταξιοδοτικού σχεδίου για τους συναδέλφους που έχουν προσληφθεί μετά την 1/10/2011. Οι ωρομίσθιοι έχουν ταμείο προνοίας με κατοχύρωση 14%. Αυτό που έχει προσφέρει η Κυβέρνηση είναι υποδεέστερο. Θα συζητήσουμε εντατικά το θέμα με την Κυβέρνηση, με στόχο το υφιστάμενο συνταξιοδοτικό σχέδιο να επεκταθεί και στους συναδέλφους αυτούς, με κάποιες διαφοροποιήσεις.

 

  • Τα Νομοσχέδια για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. Η Οργάνωσή μας τάσσεται υπέρ της εισαγωγής ενός λειτουργικού σχεδίου αξιολόγησης και είναι εναντίον του σημερινού ισοπεδωτικού συστήματος. Συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό με το προτεινόμενο νομοσχέδιο. Οι επιφυλάξεις μας είναι λίγες και προσδοκούμε μέσα από ένα σύντομο διάλογο το θέμα αυτό να προχωρήσει.

    Είμαστε ενάντια στα υπόλοιπα θέματα των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση, που μάλλον απορρύθμιση θα φέρουν. Θα είμαστε κάθετα εναντίον και δεν θα επιτρέψουμε την επιβολή των διατμηματικών προαγωγών και των υπολοίπων προνοιών των νομοσχεδίων αυτών.

 

Η Κεντρική Γραμματεία προχωρεί ήδη σε συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης για την προώθηση στο αμέσως επόμενο διάστημα ενεργειών προς την επίσημη πλευρά και προς τη Βουλή για ικανοποίηση των αιτημάτων για υιοθέτηση συστήματος αξιολόγησης που θα κατοχυρώνει βασικά δικαιώματα των υπηρετούντων συναδέλφων, έγκριση του νομοσχεδίου που εκκρεμεί στη Βουλή για τους αορίστου χρόνου και νομοθετική κάλυψη αποδεκτού σχεδίου συντάξεων.

 

Σε πρώτο στάδιο τίθεται και θα επιδιωχθεί η ενεργοποίηση της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, πάνω σε τακτή και θεσμοθετημένη βάση, ώστε να καλυφθούν τα θέματα που έχουν καθυστερήσει λόγω και των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει η πανδημία του COVID-19. Στόχος είναι η συζήτηση στο πλαίσιο της ΜΕΠ και η προώθηση σε οριστική εφαρμογή των θεμάτων άμεσης προτεραιότητας. Θα επιδιωχθεί στη συνέχεια συζήτηση και τροχοδρόμηση σε ικανοποιητικές λύσεις και όλων των άλλων προβλημάτων τα οποία εκκρεμούν και δεν έχουν προωθηθεί για συζήτηση και λύση λόγω της αδρανοποίησης της ΜΕΠ.

 

Πέραν των κύριων προβλημάτων για τα οποία προγραμματίζεται ήδη άμεση ενεργοποίηση προς την κατεύθυνση επίτευξης λύσης εγείρονται και θέματα που εγέρθηκαν από τους Επαγγελματικούς Κλάδους και τα Επαρχιακά Τμήματα στο 57ο Συνέδριο και για τα οποία το Συνέδριο αποφάσισε να παραπεμφθούν στο Γενικό Συμβούλιο για μελέτη και προώθηση.

 

Είναι στα πλαίσια αυτών των προγραμματισμών που η Οργάνωσή μας προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών και την ετοιμασία ολοκληρωμένων θέσεων και εγγράφων για κατάθεση και συζήτηση με την επίσημη πλευρά. Στα θέματα που έχουν εγερθεί από τους Επαγγελματικούς Κλάδους η όλη εργασία θα προωθηθεί σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Κλαδικά Συμβούλια τόσο κατά το στάδιο της προετοιμασίας όσο και της συζήτησης με την επίσημη πλευρά.

 

Στράτης Ματθαίου
Γενικός Γραμματέας