Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Συναδέλφισσες,

Συνάδελφοι,

 

Με την εκλογή μου από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων στο υψίστης ευθύνης αξίωμα του Γενικού Γραμματέα αισθάνομαι την ανάγκη κατ' αρχάς να ευχαριστήσω τους σύνεδρους για την ισχυρή εντολή που μου έδωσαν αλλά και να μοιραστώ μαζί σας τις πρώτες μου σκέψεις για την πορεία της Οργάνωσής μας.     

 

Μαζί ξεκινούμε μια νέα σελίδα για την ΠΑΣΥΔΥ.  Η Οργάνωσή μας πρέπει να ανασυνταχθεί, με πρόγραμμα, µε στόχους και κυρίως με την αποτελεσματική εκεί που πρέπει παρουσία μας. Παρουσία όπου χρειάζεται, Υπουργεία, Βουλή, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ΜΜΕ) και Μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ορθολογιστικές παρεμβάσεις σε δημοσιουπαλληλικά θέματα αλλά και σε θέματα ευρύτερου δημοσιοοικονομικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος. Επιτακτική ασφαλώς και η ενεργός παρουσία και επαφή της αιρετής ηγεσίας µε τα μέλη µας, στο χώρο της δουλειάς. Συνεργασία µε το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα. Δημόσιες παρεμβάσεις που να αναδεικνύουν την προσφορά, την επάρκεια, το κύρος και την αξιοπιστία των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η ΠΑΣΥΔΥ έχει µία αδιαμφισβήτητη ιστορία. Ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι που στήριξαν το Κράτος το 1974, ήταν οι δημόσιοι υπάλληλοι που εργάστηκαν για να επιτευχθεί η είσοδός µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Ήμασταν και οι μαχητές της πρώτης γραμμής την περίοδο του lockdown λόγω του COVID-19 οι δημόσιοι υπάλληλοι και ειδικότερα οι γιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, Αστυνομία κ.α.

 

Είναι η ΠΑΣΥΔΥ διαχρονικά σοβαρή, αξιόπιστη, υπεύθυνη, με ηγετική θέση ανάμεσα στις συντεχνίες του τόπου. Η Οργάνωσή μας έχει συνδέσει το όνομά της µε την ιστορία και την ύπαρξη του Κράτους μας και όλα αυτά είναι δική μας ευθύνη να τα διαφυλάξουμε και να τα αναπτύξουμε.

 

Υπάρχει ανάγκη για άμεση αλλαγή της άδικης και απαξιωτικής εικόνας που υπάρχει σε ολόκληρη την κυπριακή κοινωνία και διόρθωση των στρεβλώσεων που επήλθαν, οι οποίες θίγουν το κύρος και την αξιοπρέπεια τόσο της ΠΑΣΥΔΥ ως θεσμού, όσο και ολόκληρου του δημοσιοϋπαλληλικού κόσμου.

 

Ασφαλώς, θέλουμε μια Δημόσια Υπηρεσία, εκσυγχρονισμένη, παραγωγική και αποτελεσματική. Θέλουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι να εργάζονται αποτελεσματικά, με επαγγελματισμό, σε σύγχρονο περιβάλλον και καλές συνθήκες εργασίας.

 

Θεωρώ επιτακτική την ανάγκη για ανανέωση και αλλαγή, αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων στον πυρήνα της ΠΑΣΥΔΥ. Η ηγεσία οφείλει να αφουγκραστεί τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη µας, να θέσει προτεραιότητες και στόχους και με μεθοδικότητα και  προγραμματισμό  να  προχωρήσει στην επίλυσή τους:

 • Άμεση σύσταση μιας Επιτροπής πλαισιωμένης από Ειδικούς με εντολή την αποκατάσταση της δημόσιας εικόνας και της αξιοπρέπειας του Δημοσίου Υπαλλήλου και της ΠΑΣΥΔΥ, καθώς επίσης και της επικοινωνίας με τα μέλη μας, τα ΜΜΕ, αλλά και με την κυπριακή κοινωνία γενικότερα.
   
 • Λήψη συλλογικών αποφάσεων που να προέρχονται από τα εκλεγμένα Σώματα.
   
 • Δημιουργία συνταξιοδοτικού σχεδίου για τους συναδέλφους μας που έχουν προσληφθεί μετά την 1/10/2011.
   
 • Αποκατάσταση των μισθών µας στα προ κρίσεως δεδομένα, επαναφορά αποζηµίωσης βάρδιας, υπερωριακής απασχόλησης και άλλων επιδομάτων, καθώς και αναβάθµιση θέσεων όπου χρειάζεται.
   
 • Επίλυση του θέµατος της µονιμοποίησης των συναδέλφων αορίστου χρόνου καθώς και της δημιουργίας ανελικτικών θέσεων για το χαμηλόμισθο δηµοσιοϋπαλληλικό προσωπικό.
   
 • Παροχή  ικανοποιητικής  ιατρικής  περίθαλψης  που  να περιλαμβάνει συµπληρωματικές παροχές, όπως στους Ηµικρατικούς Οργανισμούς. Σωστή λειτουργία του ΓεΣΥ και διασφάλιση των θέσεων και δικαιωμάτων των συναδέλφων που βρίσκονται στον τομέα της Υγείας. Αναβάθµιση και στήριξη των Δηµόσιων Νοσοκοµείων έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν και να επιβιώσουν σε ανταγωνιστικό περιβάλλον.
   
 • Ρύθμιση εργασιακών θεμάτων, όπως το θέμα της διατμηματικής προαγωγής, τα κέντρα εξετάσεων, κ.ά.
   
 • Στοχοπροσηλωμένη επαναλειτουργία της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ) σε τακτική βάση.

 

Επιτακτικά αναγκαίος είναι και ο εκσυγχρονισµός της ΠΑΣΥΔΥ όσον αφορά την εσωτερική της δομή µε σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της. Η ΠΑΣΥΔΥ πρέπει να είναι πρότυπο εταιρικής διακυβέρνησης, αμεροληψίας και αντικειμενικότητας. Ως εκ τούτου, επιβάλλεται:

 • Στρατηγικός προγραμματισμός στη διαχείριση της περιουσίας της ΠΑΣΥΔΥ.
   
 • Καλύτερη εποπτεία της λειτουργίας των εξοχικών μας,  των νηπιαγωγείων, της Στέγης Συνταξιούχων και των άλλων ιδρυµάτων της ΠΑΣΥΔΥ.
   
 • Άμεση και συστηματική επαφή και επικοινωνία της ηγεσίας με τα Δ.Σ. των Επαγγελματικών Κλάδων και των Επαρχιακών Τμημάτων.
   
 • Εκσυγχρονισμός στον τρόπο λειτουργίας και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, με τη βοήθεια σύγχρονων μηχανογραφημένων λογιστικών συστημάτων, έτσι ώστε να εργαζόμαστε με διαφάνεια και λογοδοσία.
   
 • Καλύτερη αξιοποίηση του έμμισθου προσωπικού με την κατάλληλη επιμόρφωση, προς όφελος των συναδέλφων δημοσίων υπαλλήλων.
   
 • Ανάθεση στα μόνιμα στελέχη καθηκόντων για τακτικές επαφές με τα Δ.Σ. των Κλάδων, συλλογή και μεταφορά στην ηγεσία εισηγήσεων για επεξεργασία και λήψη αποφάσεων.
   
 • Επανεγγραφή αποχωρησάντων μελών. Με καθοδήγηση και σε συνεργασία με την ηγεσία να προσεγγιστούν οι συνάδελφοι με σκοπό τη συζήτηση των προβλημάτων που τους απασχολούν και τους λόγους που αποχώρησαν.
   
 • Σύσταση Υπεπιτροπής απο μέλη της ΚΓ για θέματα Οργανισμών/Υπηρεσιών εκτός Κεντρικού Κράτους.
   
 • Εκσυγχρονισμός και εκδημοκρατισμός του Καταστατικού της Συντεχνίας μας, όπως ο καθορισμός ορίου θητείας π.χ. μέγιστη θητεία Γ.Γ. δύο συνεχείς θητείες.

 

Κλείνοντας, επιθυμώ να ευχαριστήσω τον απερχόμενο Γενικό Γραμματέα για την 24χρονη προσφορά του στην ΠΑΣΥΔΥ.  Αναντίλεκτα, είναι κοινά αποδεκτό ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά και τον ευχαριστούμε από καρδιάς.

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η ΠΑΣΥΔΥ είναι η Οργάνωση των Δημοσίων Υπαλλήλων, είναι η στέγη όλων των Δημοσίων Υπαλλήλων. Θέλουμε να πάρουμε την ΠΑΣΥΔΥ πιο μπροστά. Θέλουμε να πάρουμε την ΠΑΣΥΔΥ πιο ψηλά, σε όλους τους τομείς με διαφάνεια, με λογοδοσία, με σωστή λειτουργία κυρίως όμως με αποτελεσματικότητα. Καθήκον και υποχρέωσή μας είναι να την παραδώσουμε σε καλύτερα επίπεδα από ότι την παραλαμβάνουμε.

 

Από δικής μου πλευράς, αισθανόμενος το βάρος των ευθυνών που αναλαμβάνω διακηρύσσω ταυτόχρονα τη δέσμευσή μου να εργαστώ με όλες μου τις δυνάμεις για το συλλογικό συμφέρον. Σ' αυτό τον αγώνα θέση έχουμε όλοι μας και είμαι βέβαιος ότι αυτό το χρέος θα το εκπληρώσουμε παραμένοντας αμετάκλητα πιστοί στο διακηρυγμένο σύνθημα μας «Εν τη ενώσει η ισχύς».

 

Αναμένοντας την δική σας υποστήριξη σας ευχαριστώ πολύ,

Με πραγματική εκτίμηση,

 

Στράτης Ματθαίου
Γενικός Γραμματέας