Εξοχικά Διαμερίσματα ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Εγγραφή Μέλους

Περισσότερα »

Εκπτωτικό Σχέδιο Μελών

Περισσότερα »

Τα νέα του Κλάδου Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ.

Περισσότερα »

Αναζήτηση


Υπουργείο/Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμός Θέση Κλίμακα Αρ. Σχεδίου Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Ανώτερος Βοηθός Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α8-9 1998/59 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Ανώτερος Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α8-9 1998/59 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Ανώτερος Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α10(ι) 2004/45 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Ανώτερος Λειτουργός Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών Α13(ιι) 2006/21 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Ανώτερος Πρώτος Βοηθός Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α11 1998/59 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Βοηθός Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α2-5-7 1998/59 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Διευθυντής Α15 1997/03 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α2-5-7 1998/59 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλλάσσιων Ερευνών Α2-5-7(ιι) 2004/45 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλλάσσιων Ερευνών 1ης Τάξης Α8-9(ι) 2004/45 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Κυβερνήτης Σκάφος 1ης Τάξης Α8-9(ι) 2005/56 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Κυβερνήτης Σκάφος 2ης Τάξης Α5-7-8(ι) 2008/16 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Κυβερνήτης Σκάφους 1ης Τάξης Α8-9(ι) 2004/45 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Κυβερνήτης Σκάφους 2ης Τάξης Α4-7(ιι) 2004/45 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Α8-10 2002/28 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Λειτουργός Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Α΄ Α11(ιι) 2006/21 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Μηχανικός Σκάφους 1ης Τάξης Α8-9(ι) 2004/45 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Μηχανικός Σκάφους 2ης Τάξης Α4-7(ιι) 2004/45 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Μηχανικός Σκάφους 2ης τάξης Α5-7-8(ι) 2008/16 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Πρώτος Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α10 1998/59 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Πρώτος Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α11(ιι) 2004/45 Κατέβασμα
Αλιείας & Θαλλάσιων Ερευνών Πρώτος Επιθεωρητής Αλιείας και Θαλλάσιων Ερευνών Α11(ιι) 2006/21 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Ανώτερος Λειτουργός Αναδασμού Α13 1991/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Ανώτερος Τεχνικός Α9 1991/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Ανώτερος Τεχνικός Α9 1998/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Ανώτερος Τεχνικός Επιθεωρητής Α11 1991/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Διευθυντής Α15 1991/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Λειτουργός Αναδασμού Α8-10 1991/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Λειτουργός Αναδασμού Α8-10 1998/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Λειτουργός Αναδασμού Α΄ Α11-12 1991/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Τεχνικός Α2-5-7 1998/11 Κατέβασμα
Αναδασμού Τμήμα Τεχνικός Επιθεωρητής Α10 1991/11 Κατέβασμα
Αναπτύξεως Υδάτων Ανώτερος Εκτελεστικός Μηχανικός Α13(ιι) 2010/08 Κατέβασμα
Αναπτύξεως Υδάτων Ανώτερος Ηλεκτρολόγος/Μηχανολόγος Μηχανικός Α13(ιι) 2010/08 Κατέβασμα
Αναπτύξεως Υδάτων Ανώτερος Τεχνικός Α9 1998/41 Κατέβασμα
Προηγούμενη  Σελίδα: 1 από 35  Επόμενη